Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Free GIS Course: Skills for the Digital Earth

Skills for the Digital Earth
The Use of Location Technologies for All

Elmhurst College’s Skills for the Digital Earth MOOC (massive open online course) is a 4-week, online course designed to introduce how location technologies are used in society. The Digital Earth MOOC is being offered through Desire2Learn (D2L) Open Courses.

Run Dates: March 30 - April 26, 2014 (4 weeks)
Registration Opens: March 3, 2014
Cost per student: Free


Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΜΥΡΣΙΝΕΡΟΥ – ΑΕΤΟΥ – ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2023

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: (ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΛΕΠΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΕΔΙΟΥ:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Msc ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ, Msc ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΡΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι εξελίξεις τόσο στο τεχνολογικό, όσο και στον επιστημονικό τομέα, δεν αφήνουν αδιάφορη τη δασική επιστήμη, μέρος της οποίας είναι και η δασική διαχειριστική. Η δασική διαχειριστική ασκείται σχεδόν 5 δεκαετίες και ορίζεται από προδιαγραφές που ισχύουν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξουν οι προδιαγραφές αυτές και ήδη υπάρχουν νέες σκέψεις στο θέμα αυτό. Οι νέες προδιαγραφές θα πρέπει να στηρίζονται στην αειφορική διαχείριση των πολλαπλών χρήσεων ή σκοπών, όπως επιτάσσει η παγκόσμια τάση. Πλέον, η αειφορία της ξυλοπαραγωγής θεωρείται ξεπερασμένη και θα πρέπει να δίνεται σημασία στα υπόλοιπα προϊόντα του δάσους και τις λειτουργίες του. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η παρούσα Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης. Θέλοντας να εφαρμόσει πολλαπλών χρήσεων διαχείριση στη περιοχή μελέτης, που είναι το Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Λιβαδερού – Μυρσινέρου – Αετού – Ξηροποτάμου – Καλλιφύτου – Μοναστηρακίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (Διαχειριστικής Περιόδου 2014-2023). Για να ολοκληρωθεί η διαχείριση, προτιμήθηκε η λύση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Οργανώθηκε με όλα τα απαραίτητα η Γεωβάση Δεδομένων, αφού προηγήθηκε συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση και επέκταση των δεδομένων. Ακολούθησε η χρήση των χωρικών δεδομένων που προέκυψαν, στη λήψη διαχειριστικών μέτρων βάσει την αειφορία των πολλαπλών χρήσεων και την χωρική τους κατανομή.

Λέξεις κλειδιά: διαχείριση, πολλαπλές χρήσεις, πολλαπλοί στόχοι, αειφορία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Webinar: 13 Ways to Avoid a Raster Disaster

It can be difficult to master raster data and prepare it to your exact specifications. To avoid a raster disaster, join our webinar to see how you can:
  • Restructure raster data by clipping, mosaicking, tiling, and more
  • Create more valuable rasters by integrating data from other sources
  • Convert rasters into the format and coordinate system you need


Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

The Map Suite GIS Editor Has Been Released!


The beta period for Map Suite GIS Editor has ended and we would like to take this opportunity to thank everyone for their participation. As of today, we've launched an updated version of the GIS Editor that adds numerous new features, improves performance and squashes bugs. And, as a token of our appreciation, those of you who tested the GIS Editor during the beta will receive a free subscription to the new release of the GIS Editor good through the end of September.